Gezondheidstesten (anti suiker pagina)

#TEST# Dr Harpers test voor hypoglykemie
Door de Dr Harper's Gezondheidstest te doen kun je een indicatie krijgen of er iets met je suikerstofwisseling aan de hand is.
meer informatie
Ga naar de Hypoglykemiestichting
Ga naar de informatiepagina over hypoglykemie en glucose intolerantie van Frans Veldman
Nog een interressante link met informatie over bloedsuiker: http://www.survivediabetes.com/contents.htm
Er is ook een praatlijst over hypoglykemie .
Bekijk ook eens deze site: We Gaan Naar Huis met name het hoofdstuk over suiker, het lekkerste gif op aarde
 
#TEST# Test ter verkrijging van inzicht in de mogelijke aanwezigheid van het candida-syndroom
Het nut van de scorelijst bestaat enerzijds uit het verkrijgen van een vermoeden van systemische candida, en anderzijds vormt het een uitstekende ondersteuning van de klinische levend-bloed-analyse. Bij hoge correlatie tussen het bloedmorfologisch onderzoek, scorelijst en anamnese wordt een betrouwbare diagnose verkregen.
meer informatie
Bezoek de site over het Candida syndroom
 
#TEST# Test met doel vast te stellen of u mogelijk HPU heeft
HPU is een erfelijke stofwisselingsziekte, die voornamelijk voorkomt bij vrouwen. De afkorting HPU staat voor hemopyrrollactamurie. HPU is in feite de nieuwe naam voor kryptopyrrolurie, een stofwisselingsziekte die in de internationale literatuur ook wel bekend staat als de 'mauve factor' of 'china doll disease'. Sommige verschijnselen lijken op die van hypoglykemie.
meer informatie
Bezoek de site van de HPU patientenvereniging
#TEST# Dr Amen's Checklist voor ADHD
Aan de hand van de lijst kunnen algemene kenmerken van ADHD bij volwassenen worden getoetst. Geen enkele ADHD-volwassene heeft alle symptomen, maar wanneer blijkt dat meer dan 20 items sterk bij jou aanwezig zijn, is er een grote kans dat ook jij ADHD hebt. Toch is de test geen waterdicht hulpmiddel voor zelfdiagnose. De checklist heeft als doel je te helpen bepalen of ADHD wellicht een factor is voor je gevoelens en gedrag. De feitelijke diagnose kan echter alleen gesteld worden door een deskundige.
meer informatie
Ga ADHD-land met nederlandstalige informatie over ADHD bij kinderen en volwassenen.
Ga naar geweldige ADHD pagina van Anne-Marie van der Gouw, die deze test vertaalde uit het engels.
Overnemen van de teksten mag alleen mag met toestemming van Anne-Marie!
De meest gestelde vragen en antwoorden FAQ-NL
Timedoc's Neural Network, een engelstalige site over ADHD
http://www.adhd-ggzdelfland.nl/ De site van expert Sandra Kooy
 
#TEST# Indicative ADD test
Het meest kenmerkende verschil tussen ADHD en ADD is, dat ADHDers meestal een laag tot zeer laag IQ hebben, terwijl ADDers juist bijna zonder uitzondering hyperintelligent zijn. Het "zeven-jaars-criterium" berust op de klakkeloze en onwetenschappelijke aanname, vooral populair onder psychiaters en andere professionals , dat ADD "ADHD zonder H" is. Bij de gebruikelijke diagnosering d.m.v. vragenlijsten lopen ADDers dan ook grote kans als niet-ADDer gediagnoseerd te worden omdat ze de problemen, waar ze als ADDer last van zouden moeten hebben verregaand hebben weten te compenseren waardoor ten onrechte wordt aangenomen dat die problemen er niet zijn (aan iemand met een goede prothese merk je ook weinig, maar hij is wel degelijk invalide!).
meer informatie
No More Ritalin for ADD Dit gaat over Pycnogenol "the nutritional miracle of the 90's".
KEY FACTS: Very interesting to note is the fact that even though, over the years, many so called "nutritional" approaches to ADD have been attempted, with the exception of reducing refined sugar in the diet, no nutritional methods had heretofore produced significant alleviation of symptoms.
However, not only is Pycnogenol proving to be exceedingly efficacious for ADD, from the anecdotal results reported from the field it is becoming a very attractive first-line method of choice by many physicians, in preference to conventional drug administration. Also, in most cases, traditional drug therapy can usually be discontinued entirely after the patient has been consuming Pycnogenol.
Een verhandeling over ADD
Lees ook de verhandeling over The Great ADD Hoax door David Keirsey
Een artikel over ADD
 
#TEST# Meet je IQ
Sommige problemen hoeven helemaal niet het gevolg te zijn van een of andere ziekte zoals boven aangeduid. Het kan ook zijn dat je hersens gewoon sneller werken dan die van anderen. Of je bent gewoon veel slimmer en je hebt het zelf nog niet door. Hoogbegaafd noemen ze dat in de volksmond. Ik noem het liever HIQ, Hoog IQ. Je kunt daar behoorlijk last van hebben als je je er niet bewust bent en je je niet realiseerd dat het gewoon bij je hoort.
Met als gevolg een aantal problemen zoals: gevoel van onderprestatie, problemen met organiseren van je leven, chronisch uitstellen, problemen met starten, vele versnipperde projecten, problemen met voorzetten en afmaken, sterke drang naar prikkels, neiging tot verslavingen, snel verveeld, snel prikkel, creatief (muziek en toneel, schrijven), intuitief, vaste procedures, snel geirriteerd en ongeduldig, innerlijke onrust, tobben, soms alles durven dan weer niets (kluizenaarperiode wisselt zich af met sociale periode, stemmingswisselingen, laag zelfbeeld (laat je absoluut niet zien aande buitenwereld!) "Als ik het soms eens durf te zeggen, snapt toch niemand het!"
Kijk eens bij de Vereniging Mensa voor informatie
En kijk zeker bij de SIG (special interest group) pagina over Mensa de smtp.web.sig met VEEL informatie over Mensa Nederland.
Ook interssant is Wilma Huigen's themapagina over hoogbegaafdheid waar ook andere verenigingen te vinden zijn die met dit onderwerp te maken hebben.
 
Meet je EQ
Wat je ook parten kan spelen is het feit dat je gewoon anders bent als anderen. Dit kan invloed hebben op je hele leven. Van jongs af aan wordt je in een bepaald patroon gedrukt. Als dat patroon niet gelijk is aan het patroon dat je van binnen uit, in je eigen ik, je onderbewuste bent, dan zou dat ook wel eens weerslag kunnen hebben op je gezondheid, met alle gevolgen van dien. Probeer uit te vinden wat voor type je werkelijk bent en ga er van uit dat je daar niets aan hoeft te veranderen, ook al zeggen andere mensen van wel. Je wordt er een sterker mens van.

Text files of the profiles for each of the 16 psychological types [Myers-Briggs/Keirsey/Jung]

Zelf ben ik ENFP/DEAT

#TEST# Keirsey Temperament and Character Web Site . . . . . . . . . Deze test moet je doen om je score te vinden.
#TEST# Duniho and Duniho Life Pattern Indicator . . . zelfde test alleen beter en is thuis te doen, na downloaden.
#TEST# Relationship Attachment Test . . . heb je en hou je een goede relatie?
#TEST# Personality Tests on the WWW . . . een heleboel testen om jezelf te leren kennen....
#TEST# The Spark Personality Tests. . . en nog beter...
 
Vergelijk je testresultaten
Zorg ervoor dat wanneer je op een van de testen positief scoort, dat je de andere testen ook maakt. Vergelijk dan je symptomen en voel zelf aan wat te doen. Een dieet is in ieder geval noodzakelijk. Maak verstandig gebruik van voedingsmiddelen. Probeer suiker in ieder geval weg te laten, het is "the root of all evil". Wees matig met alcohol en gebruik geen koffie.
Meer interressante Links
#TEST# Health Status Questionnaire . . . . This survey asks for your views about your health

Klinische Ecologie
De klinische ecologie is een wetenschap die de invloed van de omgeving op de mens bestudeert. Zij houdt zich vooral bezig met chemische verbindingen die in het water, de lucht, het voedsel en de medicijnen, kortweg het milieu, voorkomen. De klinische ecologie is een wetenschap, die zich in West-Europa begint te ontwikkelen, maar in Groot-Brittannie, de Verenigde Staten, Canada, Australie en
Nieuw-Zeeland al een lange periode van bloei heeft doorgemaakt. De term klinische ecologie is in engelstalige landen inmiddels vervangen door Environmental Medicine en in Duitstalige landen door Umweltmedizin (milieugeneeskunde).
De traditionele geneeskunde richt zich in de behandeling vooral op de eindpunten van het ziekteproces. Zij gaat er hierbij van uit dat de reactie van een individu op een ziekteverwekker of een chemische verbinding volgens een min of meer algemeen geldend patroon verloopt. De klinische ecologie bekijkt het verloop van de ziekte bij de patiŽnt en richt zich vooral op het ontstaan -de oorzaak- van de ziekte. Klinisch ecologen zijn van mening dat vele ziekten individu-afhankelijke reacties zijn op ziekteverwekkers of chemicaliŽn in de voeding of de omgeving van de patiŽnt. Een breed spectrum van chronische ziekten hangt met voedings-en milieufactoren samen, zoals migraine, maag-en darmstoornissen, pollinose (hooikoorts), galbulten, acne, reumatische artritis, onvruchtbaarheid, reactieve hypoglykemie, alcoholisme, hoge bloeddruk, overgewicht, depressiviteit, schizofrenie, lusteloosheid, chronische vermoeidheid, concentratie-stoornissen en ongewilde kinderloosheid. Natuurlijk is dit niet in alle gevallen aan voedings- of milieufaktoren te wijten. Voedselovergevoeligheid (voedselallergie en -intolerantie) is zeker voor tachtig procent van deze ziekten verantwoordelijk. Andere ziekten, zoals eczeem, astma en loopneus, waarvan aangenomen wordt dat ze uitsluitend allergisch van aard zijn, worden vaak niet afdoende behandeld, omdat weinig of geen aandacht besteed wordt aan deze voedings- en milieufaktoren.

Borderline Stoornis
Medicijnen kunnen dus behulpzaam zijn bij de bestrijding van bepaalde borderlinesymptomen, maar met de geest is wel degelijk iets mis. Na een beroerte moet therapie ervoor zorgen dat de gezonde gebieden in de hersenen de taak overnemen van de beschadigde gedeeltes. Hetzelfde geldt voor borderliners. Ik ben een groot voorstander van training van de hersenen. Affirmaties […] zijn een goede manier; de hersenen kunnen bijna alles gaan geloven, als het ze maar vaak genoeg verteld wordt.
De psychologie van positief denken is heel goed voor borderliners. Ik ben erg voor intensieve heropvoeding van de hersenen. Besteed gedurende 3 tot 6 maanden zoveel mogelijk tijd aan het lezen van positieve zelfhulpboeken en het luisteren naar motiverende cassettebandjes of CD’s.

Theorie over Borderline
Als ouders het goed doen, leert het kind zijn eigen ik langzamerhand kennen. Daar zijn een aantal verschillende stappen in: 1)Het erkennen van gevoelens: 'ik voel wat'; 2)ze kan onderscheiden van elkaar:'Oh, wat ik nu voel voelt anders dan wat ik net voelde'; 3) en ze daarna ook benoemen: 'o, is dat verdriet wat ik nu voel'.
Het kind doorloopt deze stadia doordat de ouders de gevoelens die het kind laat zien erkennen, deze kunnen onderscheiden van andere gevoelens die het kind laat zien en deze gevoelens ook benoemen. Door naar aanleiding van een gebeurtenis te vragen 'ben je bang?' of door op te merken 'wat word je daar boos van zeg' laten de ouders zien dat dit soorten gevoelens zijn die je bij die bepaalde gebeurtenissen kunt voelen. Het kind leert hierdoor dat het ook al die dingen MAG voelen. Ook het hebben van meningen en ideeen wordt op deze manier aangemoedigd en beloond.

Verhandeling over Borderline
Omdat het belangrijk is dat de borderliner inzicht krijgt in het functioneren en disfunctioneren van de eigen ik, is het van belang dat de behandeling met psychofarmaca met omzichtigheid geschiedt.

nog een link over borderline
met daar nog meer linken en verhalen
.

MDS, Manisch Depresive Stoornis
Iedereen heeft zo zijn buien. Schommelingen in de stemming zijn de normaalste zaak van de wereld. Het leven kent nu eenmaal "ups en downs". We accepteren dit als horend bij ons bestaan. Bij verdrietige gebeurtenissen voelen we ons somber, bij vrolijke blij en optimistisch. Onze stemming komt overeen met de werkelijkheid.
Bij mensen met MDS komt de stemming soms niet overeen met de realiteit. De werkelijkheid wordt dan als te somber of juist als te mooi ervaren. De schommelingen in het stemmingsleven van mensen met MDS kunnen extremer zijn dan die van "gezonde" mensen. De te sombere stemming wordt de depressieve fase genoemd-, de te optimistische stemming, de manische fase.
Wanneer iemand voor het eerst van zijn leven depressief is, wordt nog niet van MDS gesproken. Ook niet na de tweede keer. Pas wanneer er ook ťťn of meer manische perioden geconstateerd zijn, is er sprake van een manisch depressieve stoornis, MDS.
#TEST# Online Depression Screening Test

Wat is een Psychose
Het denkproces kan te snel, te langzaam of chaotisch zijn. Vaak lukt het niet om helder te denken. Soms gaat het verband tussen gedachten verloren. Hierdoor is het nogal eens moeilijk om te begrijpen wat iemand die psychotisch is precies bedoelt. Op zijn beurt kan hij weer moeite hebben om anderen te begrijpen. Dit komt doordat hij zich niet goed kan concentreren en problemen heeft met onthouden. Het kan hem vaak moeite kosten het gedrag van anderen te plaatsen.
#TEST# NOVACO ANGER SCALE
#TEST# SHEENAN Test for Anxiety . . . . to identify and measure the severity of symptoms associated with anxiety
#TEST# HAMA test . . . . This survey asks for your views about your experiences or feelings

Uitputtende ziekten (CVS, ME, FIBROMYALGIE)
Therapie en samenstellen van een homeopatisch complexmiddel tegen de uitputtende ziekten. Aanzienlijke verbeteringen zijn al te bereiken voor de patiŽnt. Zie voedingsadvies en zie de antwoorden op vragen over uitputtende ziekten

Myalgische Encephalomyelitis
M.E. is een 'onzichtbare' ziekte, d.w.z. een ziekte die niet d.m.v. laboratoriumonderzoek kan worden aangetoond. Daardoor concluderen artsen vaak dat "het wel psychisch zal zijn". Toch onderscheiden M.E.-patiŽnten zich duidelijk van mensen die 'overspannen' of depressief zijn. Wanneer deze mensen deelnemen aan een trainingsprogramma waarbij de lichamelijke inspanning iedere dag een beetje wordt opgevoerd, verbetert hun conditie snel. Als M.E.-patiŽnten echter zo'n programma volgen, raken ze steeds meer uitgeput. Omdat er nog geen diagnostische test voor M. E. bestaat, wordt tot nu toe de diagnose gesteld aan de hand van de symptomen, de ziektegeschiedenis en door uitsluiting van andere aandoeningen

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)
Obsessions are defined as recurring unwanted thoughts or worries, and compulsions being activities or rituals that you may perform to relieve the anxiety brought on by obsessions. The cause of OCD is generally accepted and reasonably proved to be a chemical imbalance in the brain, and has also been linked to the neurochemical Serotonin. A class of drugs called SSRI's (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) have been shown to be effective in helping to treat OCD.
There are several generally accepted subdivisions of OC's. Amongst them are Washers, Checkers, Cleaners, Hoarders, Repeaters, Orderers, and Pure Obsessives.
#TEST# OCD Test . . . University of Hamburg Obsession-Compulsion Inventory Screening Form

Trichotillomania (trich)
The essential feature of Trichotillomania is the recurrent pulling out of one's own hair that results in noticeable hair loss (Criterion A). Sites of hair pulling may include any region of the body in which hair may grow (including axillary, pubic, and perirectal regions), with the most common sites being the scalp, eyebrows, and eyelashes. Hair pulling may occur in brief episodes scattered throughout the day or in less frequent but more sustained periods that can continue for hours. Stressful circumstances frequently increase hair-pulling behavior, but increased hair pulling also occurs in states of relaxation and distraction (e.g., when reading a book or watching television). An increased sense of tension is present immediately before pulling out the hair (Criterion B). For some, tension does not necessarily precede the act but is associated with attempts to resist the urge. There is gratification, pleasure, or a sense of relief when pulling out the hair (Criterion C). Some individuals experience an "itchlike" sensation in the scalp that is eased by the act of pulling hair. The diagnosis is not given if the hair pulling is better accounted for by another mental disorder (e.g., in response to a delusion or a hallucination) or is due to a general medial condition (e.g., inflammation of the skin or other dermatological conditions) (Criterion D). The disturbance must cause significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning (Criterion E).

#TEST# Self Test for Alcoholism . . . The first--and often the toughest--step in beating alcoholism is admitting the existence of a problem

Hier ook blijkt een dieet vrij van suiker en melk meestal goed te helpen


FastCounter by LinkExchange

Vormgeving en automatisering door
Robink Hardsoft (kvk04053000)
E-mail:
robink.hardsoft@theoffice.net
WWW:
http://www.theoffice.net/robink.hardsoft
u vindt ons in de Gouden Gids