UITGEBREID ERVARINGSOVERZICHT

PERIODE AUTOMATISERINGSERVARINGEN Bizonderheden
07-2000/heden Eigen bedrijf www.hardsoft.nl zie aldaar voor werkervaringen. BRANCHE : Zakelijke dienstverlening
FUNKTIE : eigenaar/ Herintredende WAO-er
HARDWARE :PC
OPERATING SYSTEM : win XP
DB/DC SYSTEEM : MySql, MS-Access
TALEN : HTML, XML, ASP, VB, PHP, AJAX, CSS
06-1998/07-2000 Autodidactisch bouwen van webpagina's Bezinningsperiode vanwege burn-out
Persoonlijke ontwikkeling dmv cursussen
www.zijnsorientatie.nl 
www.verwondering.eu 
05-1998/06-1998 Ontwikkelen, programmeren, testen, implementeren van logistieke applicaties tbv barcodesystemen. BRANCHE : Groothandel
FUNKTIE : Syteemanalist/Programmeur
HARDWARE : AS/400, PC
OPERATING SYSTEM : OS/400, Win95
DB/DC SYSTEEM : DB/400
TALEN : RPG/400, CL/400, SQL/400, Query/400
TOOLS : IDDOS, PDM, SDA, SEU, MS-Exchange
METHODEN/TECHNIEKEN : SDM/RAD
01-1998/04-1998 Ontwikkelen, programmeren, testen, implementeren van conversieprogrammatuur van bestanden tussen AS/400 en Unix-systeem voor Oracle.
Schrijven documentatie, gebruikershandleiding en lesmateriaal voor diverse applicatiesystemen.
BRANCHE : Assemblagebedrijf vrachtwagens
FUNKTIE : Syteemanalist/Programmeur
HARDWARE : AS/400, PC
OPERATING SYSTEM : OS/400, Win95
DB/DC SYSTEEM : DB/400, Oracle, MS-Access
TALEN : RPG/400, CL/400, SQL/400, Query/400
TOOLS : PDM, SDA, SEU
METHODEN/TECHNIEKEN : SDM/RAD
02-1997/12-1997 Ontwikkelen, programmeren, testen, implementeren van WWW pagina's en CGI module om gegevens op een Extranet te raadplegen. BRANCHE : Bouwmaterialenfabriek
FUNKTIE : Syteemanalist/Programmeur
HARDWARE : PC
OPERATING SYSTEM : Win95/WinNT
DB/DC SYSTEEM : Oracle, MS-Access
TALEN : VisualBasic, HTML, JavaScript, SQL
TOOLS : Visual CGI, Microsoft Backoffice
METHODEN/TECHNIEKEN : SDM/RAD
03-1995/01-1997 Vanaf het FO ontwikkelen, programmeren, testen en invoeren van een applicaties om heffingen te registreren en aanslagen te genereren.
Het omvormen van een bestaande complexe heffingsmodule en dito bezwaarschriften-registratiemodule, werkend voor de gehele stad, naar programmatuur die per stadsdeel onafhankelijk werkt. Na implementatie hiervan applicatiebeheer voor deze module.
Leiding geven aan tweede programmeur voor wat betreft bovenstaande aanpassingen.
Het analyseren en programmeren zonder FO, maar met behulp van gebruikerseisen, behoorde in het algemeen eerder tot de werkwijze bij deze opdracht.
Meewerken aan conversieslag van AS/400 naar een Unix systeem.
Het analyseren en programmeren van tools voor conversie en technische begeleiding.
Begeleiden toetsingtraject conversie en testen nieuwe applicatie K+V.
BRANCHE : Gemeentelijke instantie Amsterdam
FUNKTIE : Syteemanalist/Programmeur
HARDWARE : AS/400 , PC
OPERATING SYSTEM : OS/400 , Win95
DB/DC SYSTEEM : DB2/400
TALEN : RPG/400, CL/400, SQL/400, Query/400
TOOLS : PDM, SDA, SEU, PCS/400, Rumba/400, MS-Office, Synon/2E  , Reflection, 4DOS
METHODEN/TECHNIEKEN : SDM/RAD
01-1995/02-1995 Analyseren en programmeren van een nieuwe module managementinformatie.
Aanpassen van bestaande programmatuur.
FUNKTIE : Systeemanalist/Programmeur
BRANCHE : Psychiatrische inrichting
HARDWARE : AS/400
OPERATING SYSTEM : OS/400
DB/DC SYSTEEM : DB2/400
TALEN : RPG/400, CL/400, Query/400
TOOLS : PDM, SDA, SEU
METHODEN/TECHNIEKEN : SDM
06-1994/12-1994 Analyseren en programmeren van een doorberekingsmodule (inclusief een complexe koppeling tussen VCMS/400, FAK/400 en FMS/400).
Schrijven van Technische- en Gebruikershandleiding dmv OfficeVision/400 faciliteiten.
Aanpassen en implementeren van MENU/400 menusysteem.
FUNKTIE : Systeemanalist/Programmeur
BRANCHE : Gemeente-instantie
HARDWARE : AS/400
OPERATING SYSTEM : OS/400
DB/DC SYSTEEM : DB2/400
TALEN : RPG/400, CL/400, Query/400
TOOLS : PDM, SDA, SEU, OV/400(Office Vision)
METHODEN/TECHNIEKEN : SDM
01-1994/05-1994 Analyseren en programmeren van een nieuwe warehousing module. Aanpassen van bestaande programmatuur.
Schrijven van technische documentatie.
Diverse systeembeheerstaken.
Managementinformatie-queries ontwikkelen en uitvoeren.
Introduktie van DDM-files voor overbrengen van data tussen moederbedrijf en 2 zusterbedrijven.
FUNKTIE : Systeemanalist/Programmeur
BRANCHE : Produktiebedrijf groothandel
HARDWARE : AS/400
OPERATING SYSTEM : OS/400
DB/DC SYSTEEM : DB2/400
TALEN : RPG/400, CL/400, Query/400, SQL/400
TOOLS : PDM, SDA, SEU, OV/400(Office Vision)
METHODEN/TECHNIEKEN : SDM
11-1993/12-1993 Aanpassen van lay-outs en analyseren en aanbrengen van diverse aanpasingen ten behoeve van orderinvoerprogrammatuur in BPCS/400. FUNKTIE : Systeemanalist/Programmeur
BRANCHE : Produktiebedrijf chemie
HARDWARE : AS/400
OPERATING SYSTEM : OS/400
DB/DC SYSTEEM : DB2/400
TALEN : RPG/400, CL/400, Query/400
TOOLS : PDM, SDA, SEU
METHODEN/TECHNIEKEN : SDM
07-1993/10-1993 Ontwikkelen en implementeren van een nieuwe module, waarin uitgebreide magazijnallocatiemogelijkheden voorkomen, aan BPCS/400. Het programmeren en implementeren van wijzigingen in bestaande BPCS programmatuur. FUNKTIE : Systeemanalist/Programmeur
BRANCHE : Produktiebedrijf sanitair
HARDWARE : AS/400
OPERATING SYSTEM : OS/400
DB/DC SYSTEEM : DB2/400
TALEN : RPG/400, CL/400, Query/400
TOOLS : PDM, SDA, SEU
METHODEN/TECHNIEKEN : SDM
02-1993/06-1993 Analyse en programmeringswerkzaamheden t.b.v. MAINT/400, toepassing voor technische en onderhoudsdiensten. Schrijven van gebruikershandleiding. FUNKTIE : Analist/Programmeur
BRANCHE : systeemhuis
HARDWARE : AS/400
OPERATING SYSTEM : OS/400
DB/DC SYSTEEM : DB2/400
TALEN : RPG/400, CL/400, SQL/400, Query/400
TOOLS : PDM, SDA, SEU, MD/400(generatietool)
METHODEN/TECHNIEKEN : SDM
  OVERIGE AUTOMATISERINGSERVARINGEN:  
01-1999/heden Initieren van Digitaal Dorp Drouwenerveen. Uitgeven van een digitale editie van de dorpskrant "Het Leesvertier" FUNKTIE : redaktielid/webdesign
BRANCHE : Dorpskrant Drouweneveen
HARDWARE : PC
OPERATING SYSTEM : Windows
DB/DC SYSTEEM : WorldWideWeb, Internet
TALEN :
TOOLS : Netscape 5, MSIE 5, Pegasus Mail
METHODEN/TECHNIEKEN : RAD
06-1998/2005 Meewerken aan de redactie van het Mensa Bulletin, orgaan van de Nederlandse afdeling van Mensa. FUNKTIE : redaktielid/internetcorrespondent
BRANCHE : Vereniging Mensa Nederland
HARDWARE : PC
OPERATING SYSTEM : Windows
DB/DC SYSTEEM : WorldWideWeb, Internet
TALEN :
TOOLS : Netscape 4, MSIE 4, Pegasus Mail
METHODEN/TECHNIEKEN : RAD
06-1997/heden Onderhouden van een web site voor de SMTP.WEB.SIG, een Special Interest Group van de vereniging Mensa Nederland. FUNKTIE : redakteur/vormgever/Programmeur
BRANCHE : Persoonlijk
HARDWARE : PC
OPERATING SYSTEM : Windows
DB/DC SYSTEEM : WorldWideWeb, Internet
TALEN : HTML 4.0, JavaScript 1.1
TOOLS : Netscape 4, MSIE 4, Pegasus Mail
METHODEN/TECHNIEKEN : RAD
02-1996/02-1997 Onderhouden van een web site voor het triathlon team van Rook/Elc FUNKTIE : redakteur/vormgever/Programmeur
BRANCHE : Persoonlijk
HARDWARE : PC
OPERATING SYSTEM : Windows
DB/DC SYSTEEM : WorldWideWeb, Internet
TALEN : HTML 4.0, JavaScript 1.1
TOOLS : Netscape 4, MSIE 4, Pegasus Mail
METHODEN/TECHNIEKEN : RAD
02-1996/02-1997 Opmaken en vormgeven van platte tekst met informatie die verkregen is van nevenstaande gemeenten. Tevens overige informatie betreffende de steden verwerken en redigeren tot HTML documenten voor gebruik op het WWW. FUNKTIE : redakteur/vormgever
BRANCHE : Stichting Digitale stad Schiedam & Vlaardingen
HARDWARE : PC
OPERATING SYSTEM : Windows
DB/DC SYSTEEM : WorldWideWeb, Internet
TALEN : HTML 2.0
TOOLS : Netscape
09-1985/04-1988 Schrijven en redigeren van artikelen betreffende het Enterprise computer-systeem. in het blad EnterFace
Schrijven van computerprogramma’s voor dit type computer in ANSI-standard BASIC.
Binnen deze periode heeft er nog een programmalisting van mij gestaan in het toenmalige blad RAM (Radio Amateur Magazine).
Bijhouden ledenbestand door middel van zelf geschreven Dbase II applicatie onder CP/M

ENTERPRISE computer nog steed populair in hongarije en daar doken in 2007 mijn enterface uitgaven op!

http://ep.homeserver.hu/PDF/ENTERface_198712-198801.pdf 
http://ep.homeserver.hu/PDF/ENTERface_198702-03.pdf
http://ep.homeserver.hu/PDF/ENTERface_198704-05.pdf
http://ep.homeserver.hu/PDF/ENTERface_198706-07.pdf

FUNKTIE : hoofdredakteur/artikelenschrijver
BRANCHE : hobbycomputerblad EnterFace
HARDWARE : Enterprise Homecomputer Z80
OPERATING SYSTEM : CP/M, IS-DOS
DB/DC SYSTEEM : dBASE II
TALEN : ANSI-Basic, Pascal, LISP, ADA
TOOLS : Wordstar
METHODEN/TECHNIEKEN : SDM
  OVERIGE ERVARINGEN  
2000-heden Belangenvereniging Drouwenerveen & Bronnegerveen
Op dit moment voorzitter
BRANCHE : verenigingsleven, dorpsleven
FUNKTIE : lid, voorzitter (2004), redactie
2002-heden Lid deelgebiedscomissie Middenloop (3). Na opheffen overgegaan naar deelgebiedscommissie Kanaal Buinen Schoonoord cq Voorste Diep (4) van het Hunze Project BRANCHE : streekontwikkeling
FUNKTIE : lid deelgebiedscommissie 3 en 4
2000-heden Begonnen met dorpskrant voor Drouwenerveen & Bronnegerveen "Het Leesvertier"  BRANCHE : dorpsleven
FUNKTIE : redactie
1999-heden Lid van Stichting Zaalruimte Drouwenerveen als uitbater(horecadiploma) van dorpshuis "Het Vertier" te Drouwenerveen.  BRANCHE : verenigingsleven, dorpsleven
FUNKTIE : lid, beheer - horecadiploma
1996-heden Lid bestuur IJsvereniging Nooitgedacht BRANCHE : verenigingsleven, dorpsleven
FUNKTIE :  secretaris, lid
1995-heden Aktief in verenigingswerk: Mensa van 1997-2005 deel van de redactie van het maandblad MB Mensa Berichten.
Initiator webgebeuren binnen Mensa. Via smtp.websig.org gezorgd voor leden.mensa.nl
2004 - prijs beste instantie voor hoogbegaafdheid met iqtest.websg.org zie http://www.hoogbegaafdheid.nl/dag.html 
BRANCHE : verenigingsleven
FUNKTIE :  redactie
02-1988/04-1992 Algemene telefonische verkoop van electronica onderdelen, geven adviezen, maken offertes.
Onderzoeken van consequenties conversie van Burroughs systeem naar AS/400 systeem.
Testdraaien AS/400 systeem naast oude systeem.
FUNKTIE : verkoper
BRANCHE : groothandel electronicaonderdelen
HARDWARE : burroughs, AS/400, PC
OPERATING SYSTEM : MS/DOS
02-1987/02/1988 Verkopen electronica onderdelen, geven adviezen.
Opzetten database voor onderdelen.
FUNKTIE :verkoper
BRANCHE :detailhandel electronicaonderdelen
HARDWARE : PC
OPERATING SYSTEM : MS/DOS
DB/DC SYSTEEM : dBASE II
06-1984/12-1987 Verkopen toegangsbewijzen.
Geven van informatie en inlichtingen
Verantwoording voor bewaking.
Geven van rondleidingen.
BRANCHE : Rijksmuseum Huis Lambert Van Meerten te Delft
FUNKTIE : suppoost
1976-1985 Naast studie aktiviteiten in Delft, lid geweest van diverse besturen, onder andere van de mensenvereniging "Wolbodo". Verder beheer gevoerd over studentencafe "Novum". BRANCHE : verenigingsleven
FUNKTIE : penningmeester, secretaris, voorzitter
, redactie
  Opleidingen